top of page

Bokslutsarbete

Del- och Årsbokslut

Att göra del- och årsbokslut så snabbt och säkert som det är möjligt har vi på BokföringNorrort alltid haft som mål, båda ligger till grund för beslut inför framtiden, på kort eller lång sikt.
Vi följer naturligtvis de lagar och bestämmelser som finns på området så att periodiseringen blir rätt. Det är alltid lika intressant för varje egenföretagare när årsbokslutet är klart och man kan blicka framåt.
Ibland måste ett delbokslut upprättas för underlag till kontrollbalansräkning för att styrelsen inte skall bli personligt ansvariga om bolaget går dåligt.
Vi ser till att allt görs i rätt tid om vi har materialet hos oss i tid.

bottom of page