top of page

Redovisning

Våra tjänster inom detta område riktar sig framförallt mot mindre och medelstora företag. Om din rörelse är för liten för att ha en egen ekonomiavdelning eller behöver tillfällig förstärkning kan vi utföra samtliga förekommande uppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från enskilda firmor till koncerner.

Löpande bokföring

Löpande bokföring är ett krav för alla som bedriver näringsverksamhet och innebär att man bokför alla affärshändelser, exempelvis försäljningar, inköp och inbetalningar kronologiskt och systemetiskt. Löpande bokföring är vårt vanligaste förekommande uppdrag.

Momsredovisning

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen till skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vi kan åta oss att sköta rapportering och inbetalning till Skatteverket.

Lönehantering

Vi åtar oss att sköta all administration kring löner såsom upprättande av lönespecifikationer, rapporteringar till myndigheter samt utbetalningar. Vi kan även hantera andra personalfrågor som till exempel upprättande av anställningsavtal och personalhandbok.

Deklaration

Vi kan hjälpa Dig med såväl ditt företags deklaration som din privata deklaration. Vi håller oss ständigt uppdaterade på skatterättsliga förändringar och kan därför hjälpa Dig med de snåriga skattereglerna.

bottom of page