Bostadsrättsförening

Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar

BokföringNorrort är specialiserade på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vår tjänst underlättar arbetet för styrelse och medlemmar

.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med:

  • Ekonomisk förvaltning
  • Redovisning, bokslut och årsredovisning
  • Budgetarbete
  • Hantering och betalning av leverantörsfakturor
  • Avgiftsavisering, registrering av inbetalningar samt kravhantering
  • Skötsel av lägenhetsregister med hantering och registrering av pantsättningar, upplåtelser och överlåtelser av lägenheter och lokaler
  • Betalningar av löner och arvoden, skattedeklarationer samt hantering av kontrolluppgifter till Skatteverket
  • Rådgivning till styrelsen